Практична робота

У сучасному світі тваринництво є важливою галуззю економіки кожної країни,в тому числі і нашої держави. Рівень забезпечення населення продовольством, робочими місцями, а промисловість виробничою сировиною-основний показник, що відображає стан галузі. У високорозвинених державах тваринництво займає визначальне становище і максимально задовільняє продовольчу потребу. Що стосується України, то, упродовж останніх 20-30 років маємо певний занепад галузі і причиною цього є ось такий перелік проблем: зниження поголів’я великої рогатої худоби, зменшення частки високоякісної продукції на ринку внаслідок зниження купівельних можливостей населення. Також низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції на зовнішньому ринку, відсутність належної підтримки з боку держави. А ще додалося скорочення обсягів виробництва продукції, занепад малого підприємництва, повільне впровадження новітніх технологій в галузі. Подолання вищезазначених проблем потребує колосальних фінансових і моральних зусиль не лише з боку держави чи окремих суб’єктів підприємницької діяльності, але й навчальних закладів, що здійснюють підготовку майбутніх працівників даної галузі. Колектив нашого навчального закладу також наполеливо і плідно працює над цим завданням. Пріоритетний напрямок роботи відділення виробництва та переробки продукції тваринництва  та ветеринарної медицини - якісне теоретичне та практичне навчання студентів. Активна участь викладачів у написанні методично - дослідницьких робіт.Це сприяє ще кращому напрацюванню теоретичної бази і підготовки фахівців. Велика увага приділяється отриманню практичних вмінь та навичок: екскурсії на м’ясокомбінати, підприємства по виробництву та переробці продукції тваринництва, комбікормові заводи, племстанції, ветеринарні дільниці. Важливий момент засвоєння знань - практика. Студенти відділення мають змогу проходити практику не лише на базі аграрних підприємств регіону, але й закордоном, зокрема в провідних аграрних підприємствах Данії, Франції, Німеччини. Це дає змогу отримати цінний практичний  досвід, і сприяє подальшому працевлаштуванню. 
КОНКУРС БАЗ ПРАКТИКИ У РОЖИЩЕНСЬКОМУ КОЛЕДЖІ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО
«КРАЩА АГРАРНА ПРАКТИКА»
Натисніть на зображення
для перегляду звіту


Відеопрезентація 

ЕКСКУРСІЯ ДО АГРОКОМПАНІЇ "ГУДВЕЛЛІ УКРАЇНА"Натисніть на зображення для перегляду презентації 
агрокомпанії "Гудвеллі Україна"Немає коментарів:

Дописати коментар