Натисніть на зображення для перегляду презентації

неділя, 29 березня 2020 р.

Екскурсія в агрокомпанію "Гудвеллі Україна"

29 жовтня студенти відділення ветеринарної медицини і технологій в тваринництві  та викладачі відвідали компанію Гудвеллі Україна. Створена на Прикарпатті данськими інвесторами 15 років тому, компанія має сім свиноферм, один корівник, перший в Україні біогазовий завод . Земельний банк налічує близько 20 тис. га в різних регіонах Івано-Франківської області. Працевлаштовано 700 людей, яким забезпечено високу зарплату та хороший пакет соціального захисту.                    Під час екскурсії студенти ознайомились з  сучасною технологією виробництва свинини, роботою біогазового заводу. Після ознайомлення з роботою підприємства господарі організували екскурсію в м. Івано-Франківськ. Всі витрати на поїздку взяла на себе компанія.
     
Компанія запросила студентів для проходження практики на виробництві. 

                                                          При цьому практикантам виплачуватимуть чималу зарплату, забезпечать безкоштовним житлом, харчуванням та проїздом  на роботу. Студенти позитивно сприйняли таку пропозицію.
     Таким чином, екскурсія на виробництво не тільки сприяє поглибленню та систематизації знань, ознайомленню з передовими технологіями в аграрній галузі, а й допомагає майбутнім фахівцям орієнтуватися на ринку праці.
     Учасники поїздки висловлюють вдячність її організатору, завідувачу відділення ветеринарної медицини і технологій в тваринництві Рапі Лесі Володимирівні.

Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК»


УДК 336.77.631
Жежуха В. Р.,ст.3-го курсу відділення ветер. мед.та тех.-й в тваринництві
Науковий керівник: викладач Рапа Л.В.
Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету
ТЕНДЕНЦІЇ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день людина може існувати без духовності, однак це неможливо назвати повноцінним життям і зараз склалася досить негативна тенденція до різкого зниження духовності серед молоді. Незважаючи на те, що Україна є суверенною державою, негативний вплив культур інших держав надалі продовжує деформовувати суспільну духовність. Окрім цього, духовна незалежність нашого суспільства зазнає постійних ударів через пропаганду антидуховного спрямування, зокрема в ЗМІ та мережі Інтернет. У зв’язку з цим в молоді фактично зникло відчуття самобутності українського народу та розпочався процес перейняття духовних цінностей та ідеалів з інших країн. Спостерігається занепад релігійності - дедалі більше молодих людей не відвідують церкву та не сповідують жодної релігії. Ще серед тенденцій можна виокремити відсутність духовного лідера в країні. На сьогоднішній день молодь хоче рівнятися та бути подібною виключно на ту людину, яка справді є істинним патріотом рідної країни, має чіткий план дій, користується авторитетом в суспільстві. Доцільно згадати і про негативні події в державі, які також викликають занепад духовності. Кожний молодий хлопець чи дівчина прагнуть мирного та спокійного життя, стабільності, визначеності, однак негативні події руйнують Україну не лише фізично, а й духовно, адже оскільки свідомість молодої людини ще не повністю сформована, на неї дуже легко повпливати та спотворити. Доречно згадати і про відсутність належної підтримки з боку держави, адже основним її завданням у соціальній сфері має бути консолідація суспільства, однак зараз ми здебільшого зустрічаємося з випадками протиправного тиску на представників громадських організацій та інших об’єднань громадян, що заважає їм в пропагуванні та розвитку ідей духовності та моралі. Слід зазначити і про відсутність мотивації в молоді до духовного розвитку, адже зараз її фактично витіснили інші заняття - нічні клуби, спиртні напої та наркотичними засобами тощо. На основі вищесказаного можемо виокремити наступні тенденції духовного розвитку молоді в Україні: зниження рівня духовності, негативний вплив через ЗМІ та Інтернет, занепад поширеності релігії, відсутність духовного лідера, негативні події в державі та відсутність належної підтримки з її боку.

Молочний форум-2019


23-24 травня у Львові при підтримці Львівської аграрної дорадчої служби   відбувся «Молочний форум-2019». Участь у заходах форуму прийняли уповноважені Львівської Аграрної палати в Камянка-Бузькому та Стрийському районах Дмитро Мороз та Василь Лесів.Із вітальним словом до учасників форуму звернувся перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, ректор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, професор Володимир Стибель,  директор ЛАДС Іван Паньків, представники Мінагрополітики та Посольства Канади в Україні.

                                               У програмі форумуярмарок та дегустація молочної продукції, показ корів та телиць молочних порід, демонстраційні візити до сімейних ферм та кооперативів, місць доїння на пасовищі, ознайомлення з сучасним виробництвом високопоживних сіна і сінажу,а також творчі конкурси для дітей.

Європейський досвід-майбутнім аграріям

   Навчання в закладах аграрної освіти в сучасних реаліях вимагає тісної інтеграції теорії та практики задля кращого засвоєння матеріалу та подаль-шого його використання в професійній діяльності. Особливо це стало актуа-льним в контексті інтеграційних процесів до ЄС. Постає гостра проблема не-достатньої кількості кваліфікованих працівників аграрного сектору економі-ки. У зв’язку з цим нагальною потребою є залучення до навчального проце-су справжніх майстрів своєї справи, які можуть сформувати правильний век-тор подальшого  кар’єрного росту студентів.
   Зокрема, 29 червня 2018 року студенти ВМ-405 групи Золочівського коледжу ЛНАУ мали змогу ознайомитися з діяльністю компанії «Ґудвеллі Україна», представники, якої провели змістовну презентацію її діяльності. Ця компанія займає провідне місце на ринку завдяки впровадженню прогресив-них та інноваційних технологій. Розвиток компанії почався у 2004 році на основі 100% датських інвестицій, аналогічні компанії діють на території Данії та Польщі.
   Основні напрямки діяльності: вирощування сільськогосподарських культур, вирощування свиней, впровадження та адаптація європейського досвіду для вдосконалення ведення господарства в Україні. Наприклад, в ком-панії була запроваджена програма Agrinavia Registration, з допомогою, якої фіксуються всі види польових робіт та їхні характеристики. Ведуться роботи щодо будівництва м’ясопереробного та біогазового заводу. На основі лабо-раторних досліджень продукції компанії можна стверджувати, що вона від-повідає всім вимогам та немає перевищень гранично допустимих рівнів за-лишкових кількостей отрутохімікатів.
   В ході презентації студенти мали змогу ознайомитися з основними ас-пектами діяльності компанії, організації виробництва продукції, цікавими новелами аграрної сфери, а також проблемними питаннями впровадження інноваційних технологій у виробництві. Особливий інтерес у студентів ви-кликали безпосередньо технологічні процеси, адже вони базуються на най-новіших європейських розробках. У зв’язку з цим між представниками ком-панії та керівництвом Золочівського коледжу ЛНАУ була досягнута домов-леність щодо проходження навчально-виробничої практики на базі виробни-чих потужностей компанії, а також їх подальшого працевлаштування.

Зав.відділенням вет.мед.та техн-й в твар.-ві                Рапа Л.В.

Екскурсія у Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
  Нещодавно  до Золочівського коледжу  ЛНАУ завітали декан,кандидат сільськогосподарських наук, доцент  Лобойко Юрій Васильович та доцент, сільськогосподарських наук   Барило Богдан Степанович , щоб зустрітися із  студентами старших курсів спеціальностей ‘’Ветеринарна медицина’’ та ‘’Виробництво і переробка продукції тваринництва’’.
 Предметом зустрічі було повідомлення студентам  правила прийому у Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького. Студенти із великим зацікавленням ознайомилися із діяльністю університету із перспективами навчання та подальшого працевлаштування.
  У зв’язку із великим інтересом студентів до навчання у виші, декан Лобойко Юрій Васильович запросив студентів на екскурсію до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького.   20 березня 2019 року під керівництвом зав.відділення ‘’Ветеринарної медицини та технологій в тваринництві’’ Рапи Л.В.  та куратора  ВМ-105 групи Ганачівської О.І., студенти вище зазначених спеціальностей завітали в університет. Студенти побували з музеї університету та ознайомилися з його історію також відвідали навчальні аудиторії, спортзал, актовий зал.
  З теплими спогадами про місто Лева студенти повернулися до стін рідного коледжу.

Практичне заняття на базі підприємства «Галицька свіжина» 
    М’ясні та молочні продукти займають важливе місце в харчуванні людини, що пов’язано з їх високою харчовою та біологічною цінністю. В молоці є білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі та вітаміни, необхідні людині. Цінність м’яса визначається вмістом в ньому тваринних білків, амінокислот, жирів, вітамінів групи В, фосфору, заліза. Всі ці елементи необхідні для життя людини, тому м’ясні та молочні продукти – це продукти обов’язкового повсякденного споживання.
   Споживання м’ясних і молочних продуктів характеризує рівень життя громадян в країні. Чим краще життя, тим вищий рівень платоспроможності громадян, тим більше вони споживають м’ясні та молочні продукти. І навпаки, чим нижче рівень життя, тим менше споживається м’яса і молока, а збільшується споживання хліба, круп, макаронних виробів.

 Набуття практичних навичок займає не аби яке значення  у навчанні студента. 


Днями було проведено практичне заняття-екскурсію із студентами спеціальностей ‘’Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва’’ та ‘’Ветеринарна медицина’’ на базі підприємства ‘’ Галицька Свіжина’’ (м.Львів). Рапа Л.В. спільно із технологом підприємства ознайомили студентів з особливостями виробництва м’ясопродуктів. Студенти побачили всі етапи виробництва готових м’ясних продуктів. Отримавши практичні навички та приємні спогади ,студенти висловили бажання в подальшому проводити практичні заняття у такому форматі.
Екскурсія в Тернопільський м'ясокомбінат

      Студенти груп ТВТ-203,ВПТ-303 та ВМ-405 Золочівського коледжу ЛНАУ,під керівництвом зав.відділенням Рапи Л.В.,Адамик О.Є.,Бучинського І.Я.,відвідали підприємство Агропродсервіс в с.Настасів Тернопільської області та Тернопільський м'ясокомбінат.
     Сільське господарство-це лабораторія під відкритим небом,а поле-це мистецтво,- так вважає керівник Іван Адамович Чайківський, та наголосив ,що 50 сортів озимої пшениці вітчизняної та зарубіжної селекції  посіяли на демо-ділянках компанії,де на слідуючий рік визначають урожайність,вологість та інші показники,надані фірмами,що торгують насінням,також будуть сіяти ячмінь,ріпак,а навесні кукурудзу та жито.
       
Також компанія займається вирощуванням ВРХ,свиней та індиків на території Зборівського та Золочівського району.Особливістю продукції Тернопільського м'ясокомбінату є те,що кожен вид ковбаси,напівфабрикатів,свіжого м'яса чи консервації виготовлені зі свинини,яловичини власного виробництва.Гарантією якості продуктів,контролюється у власній та державній лабораторіях.
       Під час екскурсії студенти ознайомилися із цехами на м'ясокомбінаті,а саме:консервний цех,цех сирокопчених ковбас,цех варено-копчених ковбас,цех обвалювання та жилування м'яса,цех по забою свинини та ВРХ.
       Студенти отримали запрошення проходити на підприємстві практику з метою подальшого працевлаштування тих,хто виявить хороші знання за спеціальністю: "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" та "Ветеринарна медицина".