29 березня 2020

Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК»


УДК 336.77.631
Жежуха В. Р.,ст.3-го курсу відділення ветер. мед.та тех.-й в тваринництві
Науковий керівник: викладач Рапа Л.В.
Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету
ТЕНДЕНЦІЇ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день людина може існувати без духовності, однак це неможливо назвати повноцінним життям і зараз склалася досить негативна тенденція до різкого зниження духовності серед молоді. Незважаючи на те, що Україна є суверенною державою, негативний вплив культур інших держав надалі продовжує деформовувати суспільну духовність. Окрім цього, духовна незалежність нашого суспільства зазнає постійних ударів через пропаганду антидуховного спрямування, зокрема в ЗМІ та мережі Інтернет. У зв’язку з цим в молоді фактично зникло відчуття самобутності українського народу та розпочався процес перейняття духовних цінностей та ідеалів з інших країн. Спостерігається занепад релігійності - дедалі більше молодих людей не відвідують церкву та не сповідують жодної релігії. Ще серед тенденцій можна виокремити відсутність духовного лідера в країні. На сьогоднішній день молодь хоче рівнятися та бути подібною виключно на ту людину, яка справді є істинним патріотом рідної країни, має чіткий план дій, користується авторитетом в суспільстві. Доцільно згадати і про негативні події в державі, які також викликають занепад духовності. Кожний молодий хлопець чи дівчина прагнуть мирного та спокійного життя, стабільності, визначеності, однак негативні події руйнують Україну не лише фізично, а й духовно, адже оскільки свідомість молодої людини ще не повністю сформована, на неї дуже легко повпливати та спотворити. Доречно згадати і про відсутність належної підтримки з боку держави, адже основним її завданням у соціальній сфері має бути консолідація суспільства, однак зараз ми здебільшого зустрічаємося з випадками протиправного тиску на представників громадських організацій та інших об’єднань громадян, що заважає їм в пропагуванні та розвитку ідей духовності та моралі. Слід зазначити і про відсутність мотивації в молоді до духовного розвитку, адже зараз її фактично витіснили інші заняття - нічні клуби, спиртні напої та наркотичними засобами тощо. На основі вищесказаного можемо виокремити наступні тенденції духовного розвитку молоді в Україні: зниження рівня духовності, негативний вплив через ЗМІ та Інтернет, занепад поширеності релігії, відсутність духовного лідера, негативні події в державі та відсутність належної підтримки з її боку.

Немає коментарів:

Дописати коментар